Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đưa Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày 11/6/1948, nhân kỉ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đó đến nay, ngày 11/6 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (Đại hội Anh hùng Chiến sĩ Thi đua lần thứ IV) tháng 12/1966, tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quý độc giả và du khách tham quan trưng bày về “Kỷ niệm 70 năm, Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018). Với gần 100 bức ảnh ôn lại truyền thống lịch sử thi đua ái quốc của cả nước ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng…. Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là sự thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.

 Trong 70 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng, là động lực to lớn động viên nhân dân cả nước vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay thi đua ái quốc vẫn đang đóng vai trò to lớn động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cố gắng vượt khó, tiếp cận tri thức đa chiều góp sức xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

 Trưng bày đón khách tham quan từ ngày 09/6/2018, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

                                                                                                       Kim Thoa – Phòng TBTT

Bài viết liên quang

Trưng bày triển lãm chuyên đề “Sắc màu văn hóa các quốc gia Asean +3” tại Quảng Ninh

Tái hiện nét văn hóa ba miền nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại Lâm Đồng

Bế mạc hoạt động tuyên truyền 30 năm Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam