Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trưng bày chuyên đề “Lễ hội và âm nhạc dân gian Việt Nam”

Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “Lễ hội và âm nhạc dân gian Việt Nam” cùng với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trưng bày triển lãm ảnh tư liệu “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá tới nhân dân nói chung, khách du lịch tại Quảng Ninh nói riêng về hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Với trên 200 tài liệu hiện vật, hình ảnh, tài liệu khoa học phụ, Bảo tàng đã tập trung giới thiệu về lễ hội và âm nhạc dân gian truyền thống các dân tộc Việt Nam. Du khách được hòa mình trong những tiết mục văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc như sáo Mông, cồng chiêng Tây Nguyên, ngũ âm Khmer… và tìm hiểu các loại hình nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Qua đó động viên, khích lệ đồng bào trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, sáng tạo những giá trị văn hóa mới trong lĩnh vực âm nhạc, làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Trưng bày đã mang sưu tập văn hóa tới những điểm du lịch đông đúc, thực hiện quảng bá văn hóa nghệ thuật trên diện rộng, phát huy có hiệu quả hơn các giá trị văn hóa nghệ thuật.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

 
Một số tiết mục văn nghệ mở màn của đội văn nghệ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chào mừng triển lãm chuyên đề “Lễ hội và Âm nhạc dân gian Việt Nam” và giới thiệu bộ ảnh “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”.
 
Đại diện Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Bảo tàng Quảng Ninh nhận tặng phẩm của Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhân triển lãm chuyên đề “Lễ hội và Âm nhạc dân gian Việt Nam” và giới thiệu bộ ảnh “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”. Đại diện các đơn vị tổ chức cắt bằng khai mạc triển chuyên đề “Lễ hội và Âm nhạc dân gian Việt Nam” và giới thiệu bộ ảnh “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”.


Đại biểu cùng du khách tham quan đang nghe thuyết minh viên giới thiệu về Lễ hội và âm nhạc truyền thống vùng đồng bằng, trung du Bắc bộ

 
Góc trưng bày Lễ hội và âm nhạc truyền thống các tộc người vùng Thung lũng và Núi cao phía Bắc tại triển lãm

Lễ hội và âm nhạc truyền thống các tộc người vùng Duyên hải Miền Trung tại triển lãm.  
Trưng bày bộ ảnh tư liệu “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”của Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh trong khuôn khổ triển lãm. 
Một số hình ảnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong bộ sưu tập ảnh tư liệu “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”của Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
Một số hình ảnh về Điện Biên thời kỳ đổi mới trong bộ sưu tập ảnh tư liệu “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”của Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Bài viết liên quang

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trưng bày “Mẹ – Con, Thơ, Nhạc – Cuộc đời” Tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Tái hiện nét văn hóa ba miền nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại Lâm Đồng

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đưa Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2018)