Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép khai quật khảo cổ tại hang Pắc Tà, tỉnh Hà Giang

Ngày 25/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại hang Pắc Tà thuộc thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

– Thời gian khai quật: Từ ngày 25/4/2017 đến ngày 15/5/2017.
– Diện tích khai quật: 100m2.
– Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Trường Đông, Viện Khảo cổ học.
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Hà Giang phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

Bài viết liên quang

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trưng bày “Mẹ – Con, Thơ, Nhạc – Cuộc đời” Tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Bế mạc hoạt động tuyên truyền 30 năm Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tuần hoạt động Văn hóa “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam ”