Đề nghị trình UNESCO công nhận lễ Cấp sắc người Dao là di sản thế giới

UBND tỉnh Yên Bái vừa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình UNESCO công nhận lễ Quá tang (Cấp sắc) của dân tộc Dao là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Đây là một trong những vấn đề mà UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ VHTTDL chỉ đạo và tạo điều kiện trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh tại Hà Nội ngày 21/9.

Yên Bái sẽ xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận lễ Cấp sắc là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại (Ảnh: Thảo Tuấn)

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Yên Bái đã báo cáo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh những thành tựu kinh tế, xã hội mà địa phương đạt được trong 9 tháng đầu năm đặc biệt là trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Trong lĩnh vực văn hóa, Yên Bái đã tập trung tổ chức, tuyên truyền sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…; hoàn thành tổng kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; quản lý tốt lễ hội tại các di tích góp phần phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn 3-4 lễ hội đặc sắc tại địa phương. Hằng năm, các đội văn nghệ quần chúng tổ chức biểu diễn hơn 2.300 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân; toàn tỉnh có 1.228 nhà văn hóa đạt 53% làng, thôn, bản có nhà văn hóa.

Bài viết liên quang

Ngôi nhà truyền thống của người Tày ở Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Tuần văn hóa Indonesia, Malaysia và Việt Nam tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thái Nguyên.

Thái Nguyên và những điều chưa nhiều người biết