thangbt

24 Posts - 0 Comments

Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Khai mạc trưng bày, trải nghiệm chủ đề “Mảnh ghép thời gian”, Chương trình Hội thảo “Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc”

Ngày 17/12/2020, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (19/12/1960…