Phát triển dân ca dân tộc Khơ Mú

Dân tộc: Khơ Mú
Địa điểm: tỉnh Sơn La
Nội dung chính: Dân tộc Khơ Mú có nhiều điệu múa và các làn điệu hát ca như
hát tơm, hát mưa rơi…với lối hát đối đáp, đầy chất trữ tình, vui tươi. Đó là nguồn
mạch quan trọng để các nghệ sỹ, nhạc sỹ tiếp tục phát triển dân ca dân tộc Khơ Mú
trong cuộc sống hôm nay. Lời hát mang theo cuộc sống mới đang phát triển nhiều
chiều của người Khơ Mú, mà người nghe vẫn thấy ẩn hiện các giá trị văn hóa
truyền thống như lối canh tác chọc lỗ tra hạt, lễ hội văn hóa tộc người và những giá
trị văn hóa phi vật thể đã được lưu giữ lâu đời.
Phát triển dân ca dân tộc Khơ Mú – Nhạc và lời Hoàng Yến, do Lò Văn Việt và
tốp nữ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La biểu diễn.