Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ – Ngô Đình Nhu và “cơ duyên” với ngành Lưu trữ

Ngô Đình Nhu được biết đến là kiến trúc sư của chế độ Việt Nam Cộng hòa dưới thời Ngô Đình Diệm. Mặc dù chỉ xuất hiện với chức danh Cố vấn chính trị, nhưng Ngô Đình Nhu có thể triệu tập và chủ trì các cuộc họp Nội các, họp Hội đồng liên bộ với thành phầ