Múa hát “Nghĩa tình Thanh Hóa Quảng Nam”

Dân tộc: Các dân tộc
Địa điểm: tỉnh Thanh Hóa
Nội dung chính: Tiết mục Múa hát “Nghĩa tình Thanh Hóa Quảng Nam”, sáng tác Nguyễn Hoàng do đôi song ca nam nữ cùng tốp múa đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa biểu diễn trong đêm Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống trong khuôn khổ “Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung” lần thứ III năm 2018, với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững đất nước” diễn ra từ ngày 24-26/8/2018 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam.