Múa “Âm vang khua luống”

Dân tộc: Thái
Địa điểm: tỉnh Thanh Hóa
Nội dung chính: Tiết mục múa “Âm vang khua luống” kế thừa và phát
triển từ các điệu dân vũ, điệu khua luống (giã gạo) truyền thống của dân tộc
Thái ở Thanh Hóa. Điệu múa có sự phối âm của các nhạc cụ như luống, cồng
chiêng, trống. Nhạc cụ luống của người Thái có 12 điệu, được các thiếu nữ
dân tộc Thái biểu diễn trong những ngày vui, ngày hội, thể hiện sự duyên
dáng của người con gái Thái trong lao động sản xuất cũng như trong sinh hoạt
văn hóa cộng đồng.
Tiết mục múa “Âm vang khua luống”, do Hoàng Thanh Hải phát triển
từ dân vũ dân tộc Thái, tỉnh Thanh Hóa, do tốp nữ múa Đoàn nghệ thuật quần
chúng tỉnh Thanh Hóa biểu diễn.