Lễ tạ ơn Yàng Xứ

Dân tộc: Cơ Tu
Địa điểm: huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung chính: Trích đoạn lễ tạ ơn Yàng Xứ của dân tộc Cơ Tu, huyện A
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người Cơ Tu quan niệm rằng, mọi vật có thể tồn tại và
phát triển được là nhờ có linh hồn. Người Cơ Tu gọi lực lượng siêu nhiên vô hình,
thiêng liêng là Yàng Xứ (thần linh) gồm: Yàng trời, Yàng đất, Yàng sông suối,
Yàng núi rừng…. Các vị thần ấy quyết định sự sống trên trái đất, chi phối sản xuất
và số phận con người. Vì thế, khi thu hoạch mùa vụ xong, bắt đầu một mùa gieo
trồng mới (khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch), đồng bào Cơ Tu thường tổ chức Lễ tạ
ơn Yàng Xứ, đã phù hộ dân bản được mùa màng bội thu, thóc đầy bồ, gà đầy
chuồng… , cầu mong Yàng Xứ lại phù hộ, chở che cho bà con buôn làng dồi dào
sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, no ấm, đủ đầy. Đây cũng là dịp
để đồng bào gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm sản xuất, vui mừng múa, hát và
tham gia vào các các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc trong âm vang
cồng chiêng, trống rộn rã khắp buôn làng.