Hòa tấu nhạc cụ “đàn tre”

Dân tộc: Ê Đê
Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk, khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên
Nội dung chính: Bày tỏ niềm vui khi được tham dự lễ hội Di sản các nước ASEAN tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Tiết mục do các Nghệ nhân dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk thực hiện.