Hòa tấu nhạc cụ dân tộc”Khúc nhạc rừng xanh”

Dân tộc : Tà Ôi (nhóm Pa Cô)
Địa điểm: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung chính: Hòa tấu nhạc cụ “Khúc nhạc rừng xanh” là sự phối âm đồng
điệu của các loại nhạc cụ: kèn sừng trâu, khèn, trống, cồng chiêng, các nhạc
cụ gõ, đàn. Âm hưởng nhạc cụ hòa tấu gắn liền với các động tác múa, thể hiện
nhịp điệu thiên nhiên vùng núi Thừa Thiên Huế cũng như cuộc sống của đồng
bào Tà Ôi, nhóm Pa Cô nơi đây.
Hòa tấu nhạc cụ “Khúc nhạc rừng xanh” do nghệ nhân Ra Pát Ngọc Hà cùng
tập thể đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế biểu diễn.