Hòa tấu cồng chiêng, múa xoang

Dân tộc: Ê Đê
Địa điểm: Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên
Nội dung chính: Hòa tấu chiêng, múa xoang là nét đặc trưng văn hóa của dân
tộc Ê Đê. Đây là hình thức diễn xướng dân gian trong lễ hội mừng nhà mới,
mừng lúa mới, bỏ mả, mừng chiến thắng… của cộng đồng dân tộc Ê Đê nói
riêng, các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung. Âm thanh
cồng chiêng, song hành với điệu múa xoang sẽ kết nối con người với các đấng
siêu nhiên, giúp đồng bào gửi gắm niềm mong ước, cầu xin cuộc sống no đủ,
sức khỏe, bình yên, gắn kết cộng đồng trong suốt cả đời người, từ khi sinh ra
đến khi chết đi, về cõi vĩnh hằng.
Tiết mục hòa tấu cồng chiêng và múa xoang do cộng đồng dân tộc Ê Đê biểu
diễn