Hòa tấu cồng chiêng, múa xoang

Dân tộc: Mạ
Địa điểm: tỉnh Lâm Đồng
Nội dung chính: Hòa tấu chiêng, múa xoang là nét đặc trưng văn hóa của dân
tộc Mạ, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hình thức diễn xướng dân gian trong lễ hội
mừng nhà mới, mừng lúa mới, … của cộng đồng dân tộc Mạ nói riêng, các
dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung. Âm thanh cồng
chiêng, song hành với điệu múa xoang sẽ kết nối con người với các đấng siêu
nhiên, giúp đồng bào gửi gắm niềm mong ước, cầu xin cuộc sống no đủ, sức
khỏe, bình yên, gắn kết cộng đồng trong suốt cả đời người, từ khi sinh ra đến
khi chết đi, về cõi vĩnh hằng.
Tiết mục hòa tấu cồng chiêng và múa xoang do cộng đồng dân tộc Mạ, tỉnh
Lâm Đồng biểu diễn