Hát múa “Nhớ Mường Luông”

Dân tộc : Mường
Địa điểm: Tỉnh Đắc Lắc
Nội dung chính: Bài hát múa “Nhớ Mường Luông” nói về nỗi nhớ quê hương – nơi
chôn rau cắt rốn của những người con xứ Mường, nhất là vào mùa xuân mới.
Bài hát múa “Nhớ Mường Luông” do nghệ nhân Nguyễn Thị Diệu Tuyến và tốp
múa dân tộc Mường biểu diễn.