Hát dân ca, làn điệu Akhat-Jucar thun

Dân tộc : Raglai
Địa điểm: huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa
Nội dung chính: Hát dân ca Raglai Akhat-Jucar thun (còn gọi là Trường ca Raglai)
là hình thức diễn xướng dân gian theo lối hát kể, trong đó, chủ yếu là các làn điệu
Si-ri, hát kể về những câu chuyện huyền thoại dài, được lưu truyền bằng hình thức
truyền khẩu từ đời này sang đời khác. Trường ca Raglai (Akhat-Jucar thun) đôi khi
kết hợp giữa Si -ri, Ma-diêng, để kể những đoạn có kịch tính và khắc họa tính cách
nhân vật, đôi khi các nghệ nhân còn sử dụng cả các điệu A-doh, A-lơu sôi động,
nhằm tăng thêm tính hấp dẫn cho câu chuyện. Để đệm cho lời hát dân ca, người
Raglai ở Khánh Hòa còn sử dụng diễn tấu mã la, dùng phần mềm nhất của bàn tay
vỗ nhẹ lên mặt Mã la, âm điệu nhanh-chậm và trầm-bổng như nỗi lòng của mỗi
người, làm cho lời hát vốn dịu dàng càng thêm sâu lắng hơn.
Hát dân ca Raglai Akhat-Jucar thun do đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Raglai,
tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.