Hát dân ca “Gọi nắng mùa xuân”

Dân tộc: H’Mông
Địa điểm: tỉnh Sơn La
Nội dung chính: Người Mông có các loại dân ca: Hát ru, đồng giao, giao duyên,
mo, then. Đó là những dòng ký sự ghi lại quá trình sống của đồng bào dân tộc
H’Mông trên các miền đất vùng núi cao phía Bắc. Từ các điệu hát dân gian truyền
thống, Bùi Hái đã sáng tác “Gọi nắng mùa xuân”, phát triển dân ca H’Mông với lời
mới, phản ánh sự phát triển trên các bản làng và tình cảm con người trên dải đất
vùng cao.
Hát dân ca “Gọi nắng mùa xuân” – phát triển dân ca dân tộc H’Mông, nhạc và lời
Bùi Hái, dịch lời H’Mông: Hạn Chờ Lao do Thu Thủy – đoàn nghệ thuật quần
chúng tỉnh Sơn La biểu diễn.