Độc tấu đàn Bro

Dân tộc: Co
Địa điểm: tỉnh Quảng Ngãi
Nội dung chính: Độc tấu đàn Bro do nghệ nhân Hồ Thị Vân, dân tộc Co, đoàn
nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ngãi biểu diễn: Đàn Bro thổn thức tấu lên
giai điệu của núi rừng, miêu tả cuộc sống hàng ngày của đồng bào Co, tỉnh
Quảng Ngãi: Con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ ra rẫy tìm cái măng rừng nuôi
con khôn lớn. Mai sau lớn lên, con sẽ là có ích cho cộng đồng, xã hội. Con
hãy đem cái chữ về với bản làng. Con hãy hăng say lao động sản xuất, để sau
này có cuộc sống ấm no.