Cây đèn đồng hình người quỳ

Chất liệu: Đồng.
Kích thước: cao: 40 cm; dài: 30 cm; rộng: 27 cm.
Niên đại: 2000 – 1700 năm cách ngày nay.
Loại hiện vật: Cổ vật, Văn hóa Hậu Đông Sơn.

Miêu tả tóm tắt: Cây đèn là hình tượng một người đàn ông mình trần, đóng khố, tư thế đang quỳ, hai tay nâng đĩa đèn. Tượng có khuôn mặt bầu, mắt mở to, miệng hơi mỉm cười. Đầu tượng được gắn vương miện, tóc để chỏm. Hai vai và sau tượng gắn 3 chữ S, mỗi chữ S đỡ một đĩa đèn và gắn một hình người đang quỳ. Trên hai đùi và đằng sau người đàn ông có 4 nhạc công cũng ở tư thế quỳ, hai nhạc công đang thổi sáo. Cánh tay, cổ tay có đeo trang sức, tai đeo hoa tai hình khuyên to tròn. Trên vai và quanh bụng được trang trí những mô típ chuỗi hoa sen.

Giá trị tiêu biểu: Đây là cây đèn hình người lớn nhất trong số ít những cây đèn cùng loại của văn hóa cuối thời Đông Sơn. Biểu tượng phản ánh sự giao thoa văn hóa trong khu vực dựa trên nền tảng của Văn hóa Đông Sơn bản địa. Cây đèn thể hiện kỹ thuật đúc khéo léo và phản ánh thẩm mỹ  cao của cư dân cổ.

Đơn vị lưu giữ: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

(Theo Hồ sơ di sản, tư liệu Cục Di sản văn hóa)