Khèn Mông

Với đồng bào Mông, tiếng khèn chính là âm thanh của cuộc sống, là linh hồn của người Mông, mang đậm nét văn hóa. Vì vậy, người Mông quan niệm giữ được tiếng khèn Mông là giữ được bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Bạn hãy trả lời các câu hỏi để nhận được các mảnh ghép. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 1 miếng ghép. Sau đó ghép chúng lại để được bức tranh hoàn chỉnh
Câu hỏi 1

Xưa kia khèn mông thường được sử dụng trong dịp nào?

Câu hỏi 2

Âm thanh của Khèn Mông được tạo ra từ:

Câu hỏi 3

Khèn Mông trung (kênhx zâu), âm thanh vừa, thường dùng trong

Câu hỏi 4

Khèn Mông tiểu (mer kênhx), âm thanh sắc, dùng khi:

Câu hỏi 5

Khèn Mông đại (kênhx lâu) bầu và các ống trúc to, dài, âm trầm, thường dùng trong:

Câu hỏi 6

Âm thanh được tạo ra từ ống khí bằng cách thổi hoặt hít khí ra từ ống khí, âm thanh khác nhau được sinh ra nhờ vào việc:

Câu hỏi 7

Khèn Mông có bao nhiêu ống khí?

Câu hỏi 8

Ngoài mục đích là nhạc cụ, khèn Mông còn được sử dụng để làm gì?

Câu hỏi 9

Mỗi ống khèn mông biểu hiện cho điều gì?

Sắp xếp để hoàn thiện bức tranh như trên

Kéo thả các mảnh ghép sang bên này để hoàn thiện bức tranh