Đàn Tính

Tính tẩu (hay tinh tẩu) (còn gọi là đàn Tính hay đàn Tẩu) là nhạc cụ khảy dây được dùng phổ biến ở một số dân tộc miền núi tại Việt Nam như người Thái, người Tày, người Nùng,... Ở vài vùng thuộc Trung Quốc, Lào, và Thái Lan người ta nhận thấy cũng có nhạc cụ này. Trong tiếng Thái, tính có nghĩa là đàn, còn tẩu là bầu (quả bầu), dịch ra tiếng Việt, tính tẩu có nghĩa là đàn bầu. Để khỏi nhầm lẫn với loại đàn bầu của người miền xuôi, nhiều người gọi tính tẩu là đàn tính nhưng nếu dịch ra "đàn đàn" thì sai. Do đó chỉ cần hiểu đàn tính là cách gọi tắt của đàn tính tẩu.

Bạn hãy trả lời các câu hỏi để nhận được các mảnh ghép. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 1 miếng ghép. Sau đó ghép chúng lại để được bức tranh hoàn chỉnh
Câu hỏi 1

Đàn tính thường xuất hiện cùng với:

Câu hỏi 2

Đàn tính thường được sử dụng trong:

Câu hỏi 3

Đàn tính là loại đàn dây, cấu tạo của đàn gồm 3 phần sau:

Câu hỏi 4

Các lỗ dùng được đục trên bầu đàn có chức năng:

Câu hỏi 5

Thông thường đàn tính ngày nay có mấy dây:

Câu hỏi 6

Bầu đàn của đàn tính được làm bằng:

Câu hỏi 7

Đàn tính là loại nhạc cụ tiêu biểu của dân tộc nào?

Câu hỏi 8

Các dây của đàn tính tượng trưng cho:

Câu hỏi 9

Đàn tính thuộc đàn họ dây. Khi đánh đàn, dùng ngón tay nào để gảy?

Sắp xếp để hoàn thiện bức tranh như trên

Kéo thả các mảnh ghép sang bên này để hoàn thiện bức tranh