Dàn Nhạc Ngũ Âm

Nói đến âm nhạc Khmer là nói đến dàn nhạc ngũ âm nổi tiếng. Bởi đây gần như là tinh hoa của một nền âm nhạc có truyền thống lâu đời, gắn bó với người Khmer qua các lễ hội lớn ở các đền chùa, trong phum sóc, khắp các tỉnh thành Nam Bộ

Bạn hãy trả lời các câu hỏi để nhận được các mảnh ghép. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 1 miếng ghép. Sau đó ghép chúng lại để được bức tranh hoàn chỉnh
Câu hỏi 1

Rôneat-Ek là một nhạc khí của dàn nhạc ngũ âm và được cấu tạo bằng

Câu hỏi 2

Nhạc cụ nào có vai trò chủ đạo trong dàn nhạc ngũ âm:

Câu hỏi 3

Từ ngũ âm trong dàn nhạc ngũ âm có nghĩa là:

Câu hỏi 4

Ban nhạc ngũ âm thường được quản lý bởi:

Câu hỏi 5

Dàn nhạc ngũ âm được sử dụng trong các ngày (chọn đáp án sai):

Câu hỏi 6

Dàn nhạc Ngũ âm được sử dụng:

Câu hỏi 7

Trống Sakhô – somphô là loại trống có hai mặt được bịt bằng:

Câu hỏi 8

Gọi là ngũ âm vì dàn nhạc này có 5 bộ:

Câu hỏi 9

Nhạc ngũ âm là tiếng lòng của người dân Khmer đối với (chọn đáp án sai):

Sắp xếp để hoàn thiện bức tranh như trên

Kéo thả các mảnh ghép sang bên này để hoàn thiện bức tranh