Cồng Chiêng Tây Nguyên

Sống giữa đại ngàn Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc Ba Na, Ê Ðê, Cơ Tu, Mơ Nông, Gia Rai, Mạ... xem cồng chiêng là báu vật, là tiếng nói, là tâm tư, là tình cảm của mình, và cồng chiêng cũng là vật thiêng giúp con người giao tiếp với thần linh. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngày càng thể hiện được giá trị của mình, trở thành “sứ giả” văn hóa kết nối du khách năm châu với vùng đất đỏ bazan đầy nắng và gió của đại ngàn Tây Nguyên huyền thoại.

Bạn hãy trả lời các câu hỏi để nhận được các mảnh ghép. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 1 miếng ghép. Sau đó ghép chúng lại để được bức tranh hoàn chỉnh
Câu hỏi 1

Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như những giá trị về nghệ thuật đơn thuần mà nó còn thể hiện là “tiếng nói” của:

Câu hỏi 2

Tại hầu hết các buôn làng Tây Nguyên, đội cồng chiêng phục vụ đồng bào trong sinh hoạt cộng đồng trong dịp:

Câu hỏi 3

Theo quan niệm của người Tây Nguyên, đằng sau mỗi chiếc cồng, chiêng đều ẩn chứa:

Câu hỏi 4

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được coi là tài sản của:

Câu hỏi 5

Cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận là:

Câu hỏi 6

Phần lớn các tộc người ở Tây Nguyên đánh chiêng cồng trình diễn xung quanh trung tâm là:

Câu hỏi 7

Cồng chiêng là gì:

Câu hỏi 8

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng. Dân tộc nào không được coi là chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này:

Câu hỏi 9

Cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận vào năm nào:

Sắp xếp để hoàn thiện bức tranh như trên

Kéo thả các mảnh ghép sang bên này để hoàn thiện bức tranh