Vũ điệu Pa dưưn Cu ru

Dân tộc : Tà Ôi (nhóm Pa Cô)
Địa điểm: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung chính: Pa dưưn Cu ru là một trong 10 vũ điệu truyền thống của dân
tộc Tà Ôi (nhóm Pa Cô), tỉnh Thừa Thiên Huế. Vũ điệu này thường được biểu
diễn trong các dịp lễ hội của cộng đồng, để tạ ơn Yàng Cu ru đã xua đuổi
những điều không may mắn, giúp con cháu rũ bỏ những điều xấu xa, tội lỗi.
Pa dưưn Cu ru còn cầu chúc cho Yàng Cu ru sức khỏe, càng thêm linh
nghiệm, để tiếp tục giúp cho con cháu, làng bản luôn có cái tâm trong sạch,
làm những điều hay, lẽ phải cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vũ điệu Pa dư ưn Cu ru, biên đạo A Rel Thùy Linh, do tập thể đoàn nghệ
thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế biểu diễn.