Trích đoạn lễ mừng lúa mới

Dân tộc : Cơ Tu
Địa điểm: tỉnh Quảng Nam, khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam.
Nội dung chính: Mừng lúa mới (quai pthăc brău) là một trong những lễ hội
văn hóa đặc sắc, mang đậm truyền thống của người Cơ Tu ở các huyện Đông
Giang, Nam Giang, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội là dịp để dân làng Cơ Tu
mừng vụ lúa mới, góp vật, góp sức làm lễ tạ ơn thần linh đã ban cho mưa thuận gió
hòa, mang đến cho dân làng một vụ mùa bội thu, cầu cho năm mới được mạnh
khỏe, ấm no. Mừng lúa mới cũng là dịp để dân làng tề tựu, cúng tế, cùng góp công,
góp của cúng thần, chia sẻ niềm vui được mùa. Nam nữ trong trang phục truyền
thống đẹp nhất, hòa vũ điệu cùng âm vang của cồng chiêng. Các chàng trai khỏe
mạnh với lao và khiên trong điệu nhảy, các cô gái duyên dáng trong vũ điệu Tâng
tung Ya Yá đã làm nên nét đặc trưng văn hóa của cư dân Cơ Tu ở Khu vực miền
Trung – Tây Nguyên.
Trích đoạn lễ mừng lúa mới của dân tộc Cơ Tu do đoàn nghệ thuật quần
chúng dân tộc Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam trình diễn.