Trích đoạn lễ hội Ka tê

Dân tộc: Chăm
Địa điểm: tỉnh Ninh Thuận
Nội dung chính: Trích đoạn lễ hội Ka tê của dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận
Lễ hội Ka tê của đồng bào Chăm được tổ chức vào tháng 7 theo lịch Chăm (khoảng tháng 10 dương lịch) để tưởng nhớ các vị thần: Pô Klong Garai, Pô Rôme, …Lễ hội được tổ chức tại không gian rộng lớn (đền tháp, làng, gia đình), trong thời gian một tháng. Lễ hội Ka tê gồm có các phần lễ và hội đan xen. Phần lễ gồm: Lễ rước ý trang lên tháp, lễ mở cửa tháp, lễ tắm và mặc y trang cho thần. Pần hội gồm múa cầu an và dâng lễ, màn hát múa mừng lễ hội Ka tê. Kết thúc phần lễ hội tại tháp, mọi người trở về với lễ hội Ka tê ở làng và Ka tê ở từng gia đình.