Trích đoạn lễ hạ nêu

Dân tộc: Mường
Địa điểm: tỉnh Đắk Lắk
Nội dung chính: Lễ Hạ nêu (còn gọi là lễ Khai hạ), là một trong những ngày
lễ quan trọng nhất của đồng bào Mường trong một năm. Phần lễ diễn ra ngay tại
đình làng, do ông chủ đình chủ trì tế lễ, cúng thành hoàng, bản thổ của làng theo
phong tục truyền thống dân tộc, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, dân làng được
bình an, mạnh khỏe, có một năm mới tốt đẹp. Sau đó, chủ đình thay mặt toàn thể
dân làng thực hiện các nghi lễ cầu mùa, cúng tế các vị thần nông, cầu xin một vụ
mùa bội thu, mưa thuận gió hòa, nước vào đầy ruộng, mọi vật sinh sôi, người
người khỏe mạnh, xóm làng bình yên no ấm… Phần hội bắt đầu bằng nghi thức chủ
đình ném trái còn đầu tiên, sau đó mọi người liền hào hứng tham gia ném còn, tổ
chức các trò chơi dân gian đã lưu giữ trong cộng đồng từ lâu đời.
Trích đoạn lễ Hạ Nêu của dân tộc Mường tỉnh Đắk Lắk, do đoàn nghệ nhân,
nghệ thuật dân tộc Mường, tỉnh Đắk Lắk biểu diễn.