Tấu chiêng, múa xoang giao lưu du khách

Dân tộc: Ba Na
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum
Nội dung chính: Tấu chiêng, múa xoang giao lưu với du khách là hoạt động văn hóa cộng đồng của dân tộc Ba Na trong mỗi dịp lễ hội.
Trong âm thanh cồng chiêng rộng rã, các cô gái Ba Na múa xoang, mời gọi mọi người cùng múa xoang, tạo không khí náo nhiệt, vui tươi cho không gian lễ hội,.
Tấu chiêng, múa xoang, giao lưu du khách do đồng bào Ba Na và nhóm nhạc Ka Ly Tran, làng Klor, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum biểu diễn