Múa trống quân

Dân tộc: Kinh
Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ
Nội dung chính: Trống quân là một hình thức sinh hoạt văn hóa âm nhạc dân gian
phổ biến ở nhiều địa phương, gắn với mục đích thờ cúng, khai xuân, cầu thần ban
cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân đa, vật thịnh. Cuộc hát Trống
quân là sinh hoạt nghệ thuật mở đầu cho lễ hội, diễn ra song song với nghi thức tế
lễ đình, đền. Ngoài ra, tùy nơi, như ở Phú Thọ còn có hát Xoan, hát Đúm. Vì thế
hát trống quân ở đây còn có tiết mục Hát đón đào (hát mời đeo trống và hát luật
cấm), Hát vận (chặng Rước đào trên đường). Đây là phần chính của cuộc hát, chủ
yếu nội dung giao duyên. Các chàng trai cô gái vừa hát Trống quân, vừa di chuyển
diễn ra trên đường từ bến sông về đến đền Thượng theo cách “đào đi ngược nam đi
xuôi”. Khi hát, họ đi ngược chiều kim đồng hồ theo hình xoáy trôn ốc. Cuối cùng
là Hát kết của hai bên nam nữ khi về gần tới cửa đền. Hát trống quân thường có 3-
4 dây. Mỗi “dây” trống quân có thể là một đôi nam nữ hoặc nhiều hơn, cùng sử
dụng một chiếc trống có đường kính khoảng 20-22cm, cao 7cm do các chàng trai
tự làm để đệm giữ nhịp. Chiếc trống này được một cô đào đeo vào cổ hoặc bưng
(nếu không có dây đeo) để khi hát bên nam sẽ cầm dùi gõ vào trống. Trong cuộc
hát, nếu bên nữ thắng bên nam, các đào sẽ được tiến lên ba bước và ngược lại, nếu
nữ thua nam thắng thì các đào sẽ bị du ngược trở lại ba bước. Các dây Trống quân
cứ thế du đi du lại mãi cho đến chập tối mới tới được cửa đền.
Múa trống quân trong lễ hội đình, đền đã được chuyển tải vào điệu múa
trống quân, thể hiện không khí lễ hội đình, đền ở Phú Thọ và tục hát trống quân
với 3 chặng rất đặc trưng của các chàng trai cô gái Phú Thọ.