Múa dân gian Tắc xình: “Pây lừu” (Lên nương)

Tiết mục múa Tắc xình với tựa đề “Pây lừu” (lên nương) do các thành viên CLB hát Sấng Cọ, dân tộc Sán Chay, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên biểu diễn. Tiết mục là tổng hợp các động tác mô phỏng quá trình lao động, canh tác nương rẫy của người Sán Chay, bao gồm: thăm đường (đi tìm khu đất màu mỡ để làm nương); phát nương, dọn rẫy, chọc lỗ, tra hạt, làm cỏ nương, thu hoạch lúa, vác lúa về nhà, đập thóc bằng lóong, múa chim cu ăn mừng mùa vụ – tết cơm mới sau vụ thu hoạch.