Múa dân gian

Dân tộc: Nùng
Địa điểm: Tỉnh Lạng Sơn, vùng Đông Bắc Việt Nam
Nội dung: Tái hiện cuộc sống, sinh hoạt gia đình của vợ chồng người dân tộc
Nùng. Điệu múa thể hiện những hoạt động như: đi nương, đi chợ, canh tác, chọc lỗ
hạt, nghỉ ngơi, uống nước, làm đàn tính. … Trong cuộc sống đời thường ấy, họ có
những cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc yêu thương, lúc chia sẻ ngọt bùi, lúc giận
hờn, nhưng vượt lên tất cả là tình cảm yêu thương, cùng nhau lao động, xây dựng
cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng.
Tiết mục do sinh viên dân tộc thiểu số Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt
Bắc biểu diễn, nhân dịp Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ VII, tổ chức
tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.