Múa Cồng

Dân tộc: Mường
Địa điểm: Hà Tây
Nội dung chính: Múa Cồng là điệu múa dân gian, do các nghệ nhân Mường, tỉnh
Hà Tây biểu diễn. Đây là tiết mục múa mang tính hình tượng hóa khung cảnh biểu
diễn cồng chiêng trong lễ hội mừng nhà mới, đám cưới, khai hạ, xắc bùa, cơm
mới… của người Mường. Khác với các dân tộc khác ở Tây Nguyên, tấu cồng
chiêng Mường chủ yếu do nữ giới đảm nhiệm với giai điệu hòa thanh chuẩn mực,
động tác, đội hình chuyển động thướt tha, làm cho không gian lễ hội trở lên sống
động.