Múa “Âm vang Tây Nguyên”

Dân tộc: Raglai
Địa điểm: huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Nội dung chính: Tiết mục múa “Âm vang Tây Nguyên” được sáng tác dựa trên đặc
trưng văn hóa của người Raglai và các vũ điệu, bản nhạc của cộng đồng. Qua đó,
Âm vang Tây Nguyên phản ánh đời sống văn hóa tộc người, bao gồm canh tác,
sinh hoạt đời thường, lễ hội, tình yêu gia đình và sự đoàn kết cộng đồng.
Tiết mục múa “Âm vang Tây Nguyên”. Âm nhạc: Hồ Hoài Anh; Biên đạo múa:
Chu Minh Hiếu do tốp nam nữ đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Raglai, tỉnh
Khánh Hòa biểu diễn.