Lễ hội Nhảy lửa (Cầu lửa) “Po dinh họn a tờ”

Dân tộc: Pà Thẻn
Địa điểm: Hà Giang
Nội dung chính: Lễ hội Nhảy lửa (Cầu lửa) “Po dinh họn a tờ” của người Pà
Thẻn thường được tổ chức vào ngày 16/10 (Âm lịch) hàng năm, khi mùa
màng đã thu hoạch xong, gắn liền với lễ truyền nghề thầy cúng “Póc Quơ”
trong từng dòng họ. Trước kia, một hội nhảy lửa thường chỉ có một thầy cúng
(Pác mân) và các học trò (Tô thích) của người thầy cúng đó tham dự. Hiện
nay, số người học làm thầy cúng không đông, nên hội nhảy lửa không bắt
buộc chỉ có thày cúng và học trò, thêm vào đó, có cả thanh niên trai tráng
trong làng hoặc những học trò của thầy cúng khác cũng có thể tham gia.
Lễ hội nhảy lửa thường diễn ra vào buổi tối, để thày cúng làm lễ, lắc vòng Pà
sán tầu và gõ que tre vào đàn Pàn dơ với các lễ thức: trình bày lý do làm lễ,
cúng “xuất hồn” lên trời, toàn thân thày lắc lư, tạo âm thanh náo động, dồn
dập như đang chu du tìm các vị thần về nhập vào các chàng thanh niên đã
ngồi chờ trong. Qua bài cúng và nhạc điệu, người ta cảm thấy con đường đi
tìm thần về nhảy lửa của thầy cúng rất gian nan, có khi phải đi qua cả hang
quỷ, nên chỉ có ông thày cao tay, nhiều phép thuật mới làm được. Sau khoảng
30 phút, cơ thể các học trò bắt đầu rung, lắc, giống như các thần ở trên trời đã
xuống và nhập vào họ. Lúc này, họ lao vào nhảy múa giữa đống lửa đang đỏ
hồng, với bàn chân trần, dùng tay bốc than tung lên, thậm chí, có người còn
cho than hồng vào mồm nhai, như không hề cảm thấy sức nóng của than
hồng. Việc nhảy lửa cứ thế diễn ra trong khoảng một giờ, người này ra, người
kia vào, cho tới khi lửa tàn hẳn, thày cúng làm lễ tiễn các ma về trời, cảm ơn
các vị thần đã xuống góp vui cho dân làng, cầu mong các vị thần phù hộ cho
dân làng được ấm no, mạnh khỏe, hẹn lần nhảy lửa sau sẽ lại mời các thần
xuống tham gia.
Lễ hội Nhảy lửa (Cầu lửa) “Po dinh họn a tờ”, do nhóm thày cúng và thanh
niên dân tộc Pà Thẻn, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thực hiện.