Hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên

Tiết mục 1:
Tên loại hình: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Các chàng trai cô gái Tây Nguyên”
Dân tộc: Ba Na
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum
Nội dung chính: Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Các chàng trai cô gái
Tây Nguyên” của dân tộc Ba Na ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đó là sự
phối âm của các nhạc khí độc đáo như K’ní, T’rưng, đàn Ting ning, đàn K’riêm,
Klông Pút, đàn đá… và điển hình nhất vẫn là bộ nhạc khí gõ cồng chiêng. Cồng
chiêng gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh, nghi lễ của người Ba Na từ khi sinh
ra đến khi về với đất mẹ. Dàn cồng chiêng hoàn chỉnh phải có từ 3-12 chiếc. Mỗi
chiếc chiêng có tên gọi riêng như Pêt, Pơ glek, Char, Ana, Knah di, được sắp xếp
theo 5 thang âm, cao thấp khác nhau: chiêng cha, chiêng mẹ, chiêng con, chiêng
anh, chiêng em. Đi kèm với dàn cồng chiêng còn có các nhạc khí hỗ trợ khác như
lục lạc (Krênh-nênh), xập xõa (Klenh-klep), trống lớn… Cồng chiêng có thể dùng
trong các lễ thức trang trọng như lễ “thổi tai”, tế trâu, cầu mưa… cũng có thể dùng
trong hát đối đáp, đám cưới, hội mùa hay các lễ hội vui nhộn, với các bài bản khác
nhau, cả cộng đồng cùng tham gia biểu diễn. Bản nhạc, lời ca chủ yếu chúc tụng,
ca ngợi lòng dũng cảm, hát đối đáp về tình yêu đôi lứa, ca ngợi vẻ đẹp quê hương,
đất nước, cuộc sống và con người Ba Na với những tâm tư sâu lắng và khát vọng
cuộc sống an lành, no đủ.
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Các chàng trai cô gái Tây Nguyên” do
cộng đồng dân tộc Ba Na và nhóm nhạc Ka Ly Tran, làng Klor, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum biểu diễn.
Tiết mục 2:
Tên loại hình: Hòa tấu hát múa “Gặt lúa đồng xuân”
Địa điểm: Ba Na
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum
Nội dung chính: Tiết mục Hòa tấu “Gặt lúa đồng xuân” do Nghệ sỹ Ka Ly và cộng
đồng dân tộc Ba Na, làng Klor, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum biểu diễn tại
Làng văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Tiết mục 3
Tên loại hình: Hòa tấu Cồng chiêng và nhạc cụ Tây Nguyên
Dân tộc: Ba Na
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum
Nội dung chính: Hòa tấu Cồng chiêng và nhạc cụ Tây Nguyên do Nghệ sỹ Ka Ly ,
nhóm nhạc Ka Ly Tran và cộng đồng dân tộc Ba Na làng Klor, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum biểu diễn tại Làng văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam,
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.