Hòa tấu nhạc cụ bài “đi đường”

Dân tộc: Mường
Địa điểm: tỉnh Đắc Lắc
Nội dung chính: “Đi đường” là tiết mục hòa tấu các loại nhạc cụ trống, cồng kèn,
nhị sáo của dân tộc Mường, được sử dụng trong các dịp lễ, hội của bản như hạ nêu,
cầu mùa, cúng bản, …
Hòa tấu nhạc cụ bài “đi đường” do các nghệ nhân Bùi Văn Nghị, Bùi Văn Phúc,
Bùi Văn Dũng, Bùi Duy Anh và Đinh Văn Lộc biểu diễn