Hòa tấu cồng chiêng và hát múa “Gặt lúa đồng xuân”

Dân tộc: Ba Na
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum
Nội dung chính: Hòa tấu cồng chiêng và hát múa “Gặt lúa đồng xuân” thể hiện
khung cảnh Tây Nguyên tươi đẹp mùa lúa chín và không khí ngày hội mùa của
đồng bào Ba Na với âm thanh hợp tấu của dàn chiêng 9 chiếc, đàn T’rưng và đàn
Kriêm sôi động, rộn rã mang đặc trưng riêng của cộng đồng Ba Na.
Hòa tấu cồng chiêng và hát múa “Gặt lúa đồng xuân” do Nghệ sỹ Ka Ly, nhóm
nhạc Ka Ly Tran và cộng đồng dân tộc Ba Na, làng Klor, tỉnh Kon Tum biểu diễn.