Hát ru

Dân tộc: Lô Lô
Địa điểm: Tỉnh Hà Giang
Nội dung chính: Người Lô Lô sống trên vùng núi cao Hà Giang, Cao Bằng. Đồng
bào có các làn điệu dân ca phong phú như hát đón khách, hát tế trời đất, hát cầu
mưa… (trong lễ hội), hát than thân, hát buồn (trong tang ma), hát giao duyên (trong
đám cưới), hát ru (trong sinh hoạt đời thường). Các làn điệu dân ca của người Lô
Lô thường được phụ họa chung một giai điệu âm nhạc, ngoại trừ hát ru. Lời hát
dân ca chủ yếu ca ngợi tình yêu trai gái và lao động sản xuất, bày tỏ tâm tư, tình
cảm, niềm khát khao về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Trong những làn điệu dân ca truyền thống của người Lô lô, đáng chú ý là làn
điệu hát ru với giai điệu âm nhạc du dương, vỗ về, phụ họa cho lời ru ngắn, gọn,
mộc mạc. Mỗi câu hát ru thường có vần bằng, trắc ở cuối câu để có trường độ ngân
nga, ru con vào giấc ngủ ngon:
À ơi à ời ơi; Ngủ đi ngủ đi con
Ngủ say ngủ say con;
Bố lên núi lên non; Tay dao bố chặt củi;
Củi mọt ăn hết rồi; Chỉ còn 1 cành khô
Thiếu củi lo khách đến; Lửa không đủ ấm thân….
Khi con khóc trên nương, lời ru của lại có sự thay đổi cho phù hợp:
Nín đi nào con ơi
Đừng khóc nhiều con hỡi
Bố đang bận ở nhà
Mẹ thương con con à.
Ngủ đi nào con ơi…