Hát dân ca Âthơi Chơ ây âxi naoq maq Akan

Dân tộc : Chăm
Địa điểm: Tỉnh Bình Định
Nội dung chính: Âthơi Chơ ây âxi naoq maq Akan là một trong những làn điệu dân ca Chu Akay của người Chăm. Đó là những bài hát dân ca phản ánh khá rõ nét cách nhận thức, quan niệm, thẩm mĩ, thể hiện sự tưởng nhớ của dân làng đối với các bậc tiền nhân đã có công xây dựng quê hương đất nước, đem sự bình yên cho dân làng. Chu Akay cũng có khi thể hiện cuộc sống, tình cảm, nghĩa tình chung thủy, thiết tha của con người hay thể hiện sự sùng bái một hoặc một vài vị vua được thần hoá.
Hát dân ca Âthơi Chơ ây âxi naoq maq Akan của dân tộc Chăm, trong âm thanh cồng chiêng, trống đôi, do La Thị Huyền Giang và đoàn nghệ thuật quần chúng Chăm Hroi Vân Canh, tỉnh Bình Định biểu diễn.