Động tác 1.31 Ném

ha 427 Videos
2,283Lượt xem

Tay phải cuộn ngón tay một vòng và co cổ tay lại, ném về hướng 2 (trung), tay trái để úp bàn tay ở ở 7(hạ), mặt nhìn theo tay ném. Đổi bên làm lại tương tự