Động tác 1.29 Gánh

ha 427 Videos
14,485Lượt xem

Tay phải để ngửa bàn tay trên vai phải, tay trái úp bàn tay ở hướng 7, chân nhún nhẩy theo bước đi và tay trái vung theo nhịp. Mặt nhìn hướng 1, đổi bên làm tương tự