Động tác 1.28 Vuốt tóc

ha 427 Videos
2,369Lượt xem

Tay phải để úp bàn tay vào mái tóc bên phải, từ đường ngôi giữa vuốt xuống mang tai bên phải và úp bàn tay đi xuống hướng 3(hạ) Tay trái đưa úp bàn tay lên mái tóc từ bên trái, từ đường ngồi giữa vuốt xuống mang tai bên trái, úp bàn tay đưa xuống hướng 7. Hai tay đổi nhau vuốt tóc, mặt nhìn xuống, soi bóng ở hướng 1.