Động tác 1.26 Gặt lúa

ha 427 Videos
2,236Lượt xem

Tay trái để nghiêng vơ lúa một nửa vòng tròn từ hướng 7 vè hướng 1 và nắm lúa ở hướng 1(hạ). Tay phải để ngửa bàn tay, đưa từ hướng 3 lên hướng 1 tượng trưng lưỡi hái cắt lúa ở dưới tay trái. Mặt nhìn theo tay cắt lúa.