Động tác 1.24 Phủi tay áo

ha 427 Videos
17,790Lượt xem

Tay trái để ngửa,bàn tay ở phía hạ. tay phải cuộn ngón đưa lên cánh tay trái, khi lên hết cánh tay trái thì hất cong cổ tay và úp bàn tay vuốt xuống hết cánh tay trái thì phải dừng lại ở vị trí hạ phía trước.Tay trái cuộn ngón vuốt lên vai phải, và hất cong cổ tay, úp bàn tay xuống vuốt đến hết tay phải thì dừng lại.Mắt nhìn theo tay