Động tác 1.21 Xe tơ

ha 427 Videos
29,509Lượt xem

Hai tay để thế 3 (trung) ngón cái và ngón chỉ cầm vào nhau, về vê sợi(tay phải) còn tay trái thì ngón cái cầm vào ngón giữa, ngón trỏ chỉ thẳng và quay những vòng nhỏ nhỏ vào người để xe sợi cho săn. Mặt nhìn theo tay phải. Đổi bên làm tương tự.