Động tác 1.23: Đề thơ

ha 427 Videos
1,518Lượt xem

Tay trái để ngửa bàn tay ở phía trước mặt (hạ). Tay phải, ngón cái và ngón giữa cầm vào nhau tả cái bút. Còn 3 ngón khác duỗi thẳng. Cong cổ tay viết, trong khi viết rung cổ tay. Mắt nhìn theo tay viết, Người hơi cúi về phía trước.