Động tác 1.13: Vun gọn

ha 427 Videos
1,732Lượt xem

Hai tay để thế 2 (hạ), người cúi, hai tay đi ngửa bàn và cuộn ngón tay từ phía sau lên phía trước và cuộn ngón tay vuốt lên cao. Úp bàn tay vuốt xuống làm động tác vun gọn.