Tư thế 3.5: Hai chân bắt chéo

ha 427 Videos
639Lượt xem

Ngồi chân trái chống bắt chéo qua chân phải, chân phải quỳ thẳng đầu gối hướng về 1. Mũi chân sát mặt sàn, gót chân chống lên, ngồi lên gót chân phải. Chân trái bắt chéo qua đầu gối chân phải quỳ, mũi chân trái thẳng về hướng 1. Hai tay chống sườn lưng và mặt thẳng.