Động tác 1.1: Múa chạy đàn

ha 427 Videos
25,025Lượt xem

Khi múa hai tay để bắt chéo cổ tay ở trước ngực,
hai mu bàn tay hướng vào nhau, hai lòng bàn tay
hướng ra hai bên. Lúc múa cuộn từng ngón một
vào lòng bàn tay. Hai tay múa cùng 1 lúc và đi cùng 1 chiều.