Động tác 1.3: Lễ phật

ha 427 Videos
2,006Lượt xem

Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau duỗi thẳng các ngón tay.
để cao ngang ngực (tâm trung). Mỗi nhịp 1 động tác lễ phật.